Съвети

Съвети от кака Ксе как да се подготвиш за алпийско катерене

Подготовката за изкачване

Разсеяността, често срещана болест при катерачите, понякога води до пропуски в подготовката за изкачване. Ще коментирам предимно необходимата подготовка за изкачване на алпийски маршрути, тъй като за спортните ще ви е нужно само желание, протриващо устройство, свръзка, въже и десетина примки. Подготовката включва много елементи, поне за половината от които дори не ви хрумва в момента. Представям краткия им списък по ред на важност: данни за маршрута, данни за времето, инвентар, свръзка.

Съветите на кака Ксе относно сигнализацията по време на катерене

Лошата комуникация на свръзката може също да доведе до нещастни случаи. Най-простото, но и най-скъпо решение е да си купите радиостанции – така ще можете да си разправяте вицове на ушенце колкото и далеч да сте един от друг.

A0: Aid climbing for free climbers

A0 — quick and dirty aiding, generally without etriers — is not glamorous, but it’s a handy skill to have in your repertoire, especially for moving fast. Whether it’s the Nose in one day or three, A0 gets the job done. A0 covers a wide spectrum, from hangdogging on a sport climb, to speed maneuvers on walls, to aiding through short cruxes. A0 is standard on big-wall speed ascents, and common on long free routes when you’re racing against darkness or an imminent storm — or when you’re just plain blown and trying to get the hell off.