Скъпи Дихатели, Годишното общо събрание на клуба ще се проведе на 7ми февруари в Бъг Бара в 19:00 на втория етаж.