Тур “Наско” – Северната стена на Мальовица

Турът е в най-дясната част на триъгълника. Едно време в основата му се различаваше блед номер, но вече май се е изтрил. Ако е там е 8 (а не 6 както е по гидовник). Тръгването е по малко кулоаро-винкелче. Най-лесно ще се ориентирате ако първо познаете тръгването на Кавказ. Там номерът все още се вижда. Тръгването на Кавказ е през изразен къс винкел. Наско е следващото подобно вдясно от него.

1-во въже

По винкелчето нагоре до тревно прагче. По прагчето се ходи надясно към отцепена люспа. Над люспата започва плоча с клинове. Добре е да не се минава през самата люспа, а след като се подмине да се тръгне към клиновете. Клиновете са като за А1 – иначе е 5+, без особенни изненади. Края на плочата завършва с два клина (не се прави площадка). От клиновете се ходи надясно към отворен винкел, пренимаващ в канима. Долната част на винкела всъщност се катери на ръб по дясната му страна, там са и клиновете. От камината директно нагоре е площадката (3 клина). Опъва се 50 метра въже, желателно е втория да застане максимално високо с готовност да тръгне за 1-2.

2-ро въже

Вляво над площадката има таванче. Прави се дълбок траверс под таванчето и по-лесното се излиза от лявата му страна. След това директно нагоре докато се достигне скална тераса. От тук трябва да хване тур „Диагонала”. Има две възможностти – директно през плочата над терасата (6-) или да се заобиколи от дясно (3). В дясната част тръгва винкелче, водещо наляво („Диагонала”). По-винкела се катери докато се стигне под голям таван, с водещ към него винкел, виждат се и клинове. Площадката се прави по Диагонала, на 1 м. от първия клин на 3-то въже (там има 2 клина и място за сядане:)

3-ро въже

Тук схемата е ясна. Тръгва се по плоча, която преминавва във винкел, водещ директно към тавана. Осигуровките са начесто, има и удобна цепка (става и за А). Да се внимава в края на винкела, точно под тавана – тук имаше неприятен блокаж, който пречеше да се мине чисто. Миналата година го изчистих и излезе хубава и здрава хватка, но не е ясно какво се е случило за 1 година. Оттук се прави траверс наляво по тавана – много е красиво за водене (има клинове), за втория е малко шит, защото си е директен траверс. Излиза се от лявата част, покрай тавана, тук по ръбче право нагоре. Площадката е в дясно от последния клин. Има 3 клина, но е добре да се доблират, че са пийнали вода малко.

4-ро въже
То влиза постепенно в „Западния ръб”. Директно нагоре, има място с два клина или един, но здрав; да не се прави тук площадка. Малко по-нагоре и леко вляво се вижда перфектно място за площадка на джаджи; има голяма равна тераса. Тук вече е „Ръба”

5-ро въже

По-най лесното възможно право нагоре, ако сте уцелили площадката тръгва в едно винкелче в лявата част на ръба, който е доста разлят в тази си част. Въжето е към 60 м., желателно е да се мине на френска, тъй като няма повече стабилни места за площадка. Излиза се на ПСС-халката, която е и за другите турове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × one =