Дихателска премиера на Враца

По време на Ботевата алпиниада Даката, Асето и Марина направиха премиера на Враца – “Слънце грее, дъжд вали”.

Масивът е Горен Алеко, турът е прекрасна цепка едно въже, 45 м. категория около 6-. Няма оставени клинове, слиза се на рапел 25 м. от задната страна на масива, от дървото на тук “Узо” на Никола Леваков.

Очаквайте схема и описание от Даката скоро!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × two =