Схеми и описания на туровете по левия масив на Трънското ждрело

Трънското ждрело, Левия масив

Това са описанията на екипираните маршрути по левия масив на Трънското ждрело (по-ниския). “Дихателски пръсти” е премиера на наш Лъчо Карчев, известен още като Чешит Ефенди:) Всъщност именно на този маршрут той успя да си смаже пръста (който му е виждал десния показалец напоследък знае за какво става дума) и да си изкара водата от коляното чрез пръскане по шевовете от артроскопската операция… Схеми ще видите на снимката.

„Черните плочи” 6+ кат.

Локация:
Най-десният тур на масива. Има общо начало с тур „Перник”.Започва от тревна площадка с клин и планка. Означен с номер 1 на схемата.
Дължина:
2 въжета, общо 85 метра
Слизане:
Рапел по тура. Може да се ползва и 60м. въже.
Инвентар:
Въже 100 или 60м. ; примки 12 бр. различна дължина ; 3 до 5 френда ; КАСКИ
Екипиране:
Анкерни болтове с планки 10 . 100 мм. На площадките има планки с халки. Част от старите клинове не са извадени.
Автори:
Христо Проданов ; Спас Малинов през 1972г.

„Дихателски пръсти” 6- кат.

Локация:
На схемата е отбелязан с номер 2. Започва след първо въже на тур „Черните плочи”. Първият анкер е общ за двата тура.
Дължина:
1 въже, 45 метра.
Слизане:
Рапел по тура.
Инвентар:
Виж „Черните плочи”
Екипиране:
Анкери с планки
Автори:
Лъчезар Карчев ; Тако Младенов през 2007г.

„Перник” 6- кат.

Локация:
Общо начало с тур „Черните плочи”. На схемата е означен с номер 3.
Дължина:
2 въжета, общо 85 метра.
Слизане:
Рапел по тур „Черните плочи”.
Инвентар:
Виж „Черните плочи”.
Екипиране:
Виж „Черните плочи”.
Автори: ???
Забележка:
Първият анкер е на около 8 метра. До там няма стари клинове. Използват се 1 или 2 френда.

„Карлово” 5+ кат.

Локация:
От площадката на тур „Перник” се влиза по характерен кулоар вляво. Ясно се вижда на схемата, означен е с номер 4. До началото на тура се траверсира около 6 м. вдясно.
Дължина:
2 въжета, общо 95 метра.
Слизане:
Траверсира се по върховата част до екопътеката.
Инвентар:
Виж тур „Черните плочи”.
Екипиране:
Виж тур „Черните плочи”.
Автори: ???
Забележка:
Второ въже започва с плоча и цепка, изискваща 1-2 френда. Турът поляга ( 3/3- кат.) и излиза по характерен кулоар с един стар клин.

„Диретисима” 6+ А1 кат.

Локация:
Вляво от тур „Карлово”, означен с номер 5 на схемата.
Дължина:
1 въже, 45 метра.
Слизане:
Рапел по тура.
Инвентар:
Виж тур „Черните плочи”.
Екипиране:
6 анкера.
Автори:
Тако Младенов ; Лъчезар Карчев през 2007г.

„Стомана”

По тура се работи в момента.

„Дупките” 6- кат.

Локация:
Централната част на масива. Има стар надпис с блажна боя. На схемата е отбелязан с номер 7.
Дължина:
3 въжета, общо 125 метра.
Слизане:
Рапелът не се препоръчва. Турът има силна диагонална линия. Излиза се на екопътеката.
Инвентар:
Виж тур „Черните плочи”.
Екипиране:
Виж тур „Черните плочи”.
Автори ???

Вариант „Дупките” 6- кат.

Забележка: След 2-ро въже на тур „Дупките” се продължава вляво по характерен разпукан траверс. На схемата е означен с номер 8. Вариантът е опасен и рисков.

„Учебен тур” 6- кат.

Локация:
Най-левият маршрут на масива. На схемата е обозначен с номер 9.
Дължина:
3 въжета, общо 120 метра.
Слизане:
Турът излиза на екопътеката.
Инвентар:
Виж тур „Черните плочи”.
Екипиране:
Виж тур „Черните плочи”.
Автори ???
Забележка: Второ въже се включва в тур „Дупките”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 1 =