Райските скали

Списък и категоризация на маршрутите

Списък и категоризация на маршрутите на Райските скали, съставен през 2005 година. Схеми на маршрутите засега нямаме, но ще гледаме да приложим няколко в близко време.

С П И С Ъ К
На маршрутите на х.Рай

1 ИЛИНДЕН 3+
2 КОМСОМОЛ 4+
3 ВИНКЕЛА 4+
4 ПРЪСКАЛОТО 5+
5 ЦАНКО БАНГИЕВ 5-
6 35 год. НАРОДНА ВЛАСТ 6-
7 ТРАПЕЗИЦА 5-
8 БЕЗЕНГИ 5+
9 ПЕТИМАТА ОТ ХИНДУКУШ 6-
10 КАРЛОВО II 5+
11 ПОБЕДА 6-
12 АКАДЕМИК 4+
13 ВТОРИ ЮНИ 3+
14 ГЕНЧО НАЧЕВ 5-
15 РАДКО БРЕЯНОВ 5+
16 ПИНГВИН 5+
17 ЧЕРНИТЕ ПЛОЧИ 5-
18 КАРЛОВО I 5-
19 ДРУЖБА 3+
20 VIII конгрес на БКП 3+
21 СВЕЖЕН 4+
22 КАМИНАТА 2+
23 РАЙ 3+
24 СТЕФКА ДИМИТРОВА 4+
25 ИГЛАТА 3+
26 ЕХО 3+
27 ПЕЩЕРА 3+
28 ЛОКОМОТИВ 3+
29 НИКОЛАЙ ЮРУКОВ 2
30 ДЯВОЛСКАТА КАМИНА 3-
31 ПИРИН 3+
32 КОМБИНИРАНИЯ 4+
33 ПСС 3+
34 СЛИВЕН 4-
35 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 3+;
36 ЮБИЛЕЕН 6-
37 СУХОТО ПРЪСКАЛО 2+
38 VI конгрес на БТС 5-
39 ЮЖНАТА СТЕНА 4+
40 СТОЙЧО СТОЙЧЕВ 5+

* категоризацията е взета от 45-а Ботева алпиниада – 2005 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + three =