Какво се реши на общото събрание на 17ти

Протокол от Общото Събрание

На 17ти се проведе годишното общо събрание на АК Млад Дихател. Публикуваме списък с обсъжданите теми и взетите решения.

1. Промени в регистрацията и устава

Предлага се дружеството да се пре регистрира и да се впише като Дружество с не стопанска цел в регистъра на Министерство на Финансите като Дружество с обществено полезна дейност
Единодушно се отхвърля

Промени в устава:
– уведомяване за общо събрание ще се пращат по електронна поща
– приемането в клуба ще става с молба с подпис, всеки трябва да подаде, ако не е досега

2. Годишен членски внос
– Обсъждане на разходите на клуба – членски внос към БФКА, инвентар, спешни случаи
– Даката предлата годишен членски внос в размер на 60 лева, който да се плаща през първите 3 месеца от годината
Приема се единодушно
– Парите взети от членски внос ще се използват след обсъждане и гласуване, което се провежда след едно-седмично предупреждение. Гласуват присъстващите, като всеки, който не присъства и има отношение, е задължен да съобщи предварително
Приема се единодушно
– При нужда или непредвидени разходи може да се събира извънреден членски внос

3. 10 Годишнина на клуба
– Даката предлага лагер сбор на Враца пролетта или на Мальовица лятото.
Допълнително ще се уточнят гостите, които да бъдат поканени.
Приема се единодушно
Гласуване за място – мнозинство 9 за Враца
Обсъждани дати са 12, 13 Май или 19, 20 Май

4. Годишна дейност, събития, мероприятия
– Зимен лагер на скакавица 25-26 Февруари
– Пакленица – 2 – 13 Юли
– Летен клубен сбор на Мальовица края на Юли – началото на Август
– Годишна Международна Алпиниада на  Враца – Септември
– Курс първа помощ – Есента

5. Курс начално обучение
– Ако има над 10 човека желаещи
– Продължителност 2 месеца и половина от средата на март
– График за инструкторите по дни, заплата на ден участие в курса

6. Разни
Клубният сайт:
– Домейна и хостинга ще се поемат от клуба
– Ще се сформира работна група, която да изчисти концептуално идеята и техническите детайли по нов дизайн + CMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =