Всички разходи по репатрацията са платени

Благодарим на всички!

Всички разходи по репатрацията на телата на Гаджото, Фил и Тишо са платени със средствата от сметката на името на ФБАК.

Необходимата сума беше успешно събрана и заплатена, благодарение на всички, които помогнаха.

Изказвам благодарността ни от името на целия клуб.

Ксе

P.S: Бих искала и да апелирам към по-големите институции и фирми, да спонсорират поне от време на време алпийските прояви, тогава ще има и по-малко погребения, в които да влагат същите пари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + ten =