Тур “Леле майко!” (VI+; VI-, A0 UIAA)

Заешки улей, Мальовица

Начало: Скалата се намира в горната част на Заешкия улей и е висока към 70 метра. Тръгва се нагоре по пътеката за Куклата, като се следва синята маркировка до достигането на голям маркиран камък в средата на тревен слкон, след като се подмине слизането от Куклата. Директно над камъка се намира и скалата. Турът е в най-дясната й част. В основата му има оставен клин за осигуровка на втория и изчукана в скалата стрелка.

Премиерата е осъществена през септември 2008 г. от Мартин Михайлов и Йордан Чобанов от АК “Млад Дихател”.

Първо въже: Тръгва се по характерен винкел с удобна цепка за джаджи, който завършва със серия от тавани. В края на винкела се прави лек траверс наляво, където е и първия клин (КЛИНЪТ Е СЛОЖЕН В ПЛИТКА ЦЕПКА, САМО ЗА ПРЕМИНАВАНЕ!). Малко над клина има удобна цепка за малък номер клеми. От тук по плоча се продължава директно нагоре, като се цели полегнало надясно винкелче. В основата на винкелчето има клин. От него по леки надвеси се прави траверс надясно до достигането на борче. От борчето се катеи директно нагоре до достигането на удобна площадка с един клин.

Второ въже: Тръгва се по характерна каминка-винкелче. Има достатъчно оставени клинове за изкуствено преминаване; чисто е към VI+. От последния клин в каминката се прави лек траверс вдясно (VI-), след което се продължва нагоре. Въжето завтршва в тревен склон, който може да се избегне частично в дясно. Площадката се намира леко в дясно. На нея има оставени три клина, които са лесни за забелязване.

Слизане: От последната площадка се пуска 50 метра рапел до достигане на основата на скалата.

Има опция турът да се продължи нагоре още едно въже, след което да се слезе по склона.

Инвентар: Двойно въже – 50 метра, 10-12 примки, келми, няколко френда среден номер и/или комплект ексцентрици, ленти и прусеци за зарязване.

категориите са давани по време на премиерата и подлежат на преправяне

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − two =