Тур “Диви коне” VI (5c+), 60 m.

Маршрутът се намира на Враца, сектор “Зъба”. Началото започва между тур “Блестящата булка” и 3-то въже на “Юбилей”. Няма самостоятелен старт. Най-добрия подход е да се изкатерят първите две въжета на тур “Цепката” (N 22) и “Юбилей” (N 21).

С лилаво е обозначена поправената линия, комбинираща туровете “Цепката” и “Юбилей”. Със синьо е линията на “Диви коне”.

Началото на “Диви коне” спрямо турове 22 и 21

 

 

Екипиране:

1в. – 2 болта и 2 клина, 1 болт на площадката – 40 м.

2в. – 1клин и 1 болт, площадка на рапелната установка на Зъба – 20 м.

 

 

Първо изкачване:

10.03.2024 г.

Йордан Чобанов, Димитър Коджабашев, Атанас Ставрев

Първо въже на Тур “Цепката”

Началото на “Диви коне”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 1 =