Сестримо

 Старият нов обект
 Стар, защото е катерено през осемдесетте, а може би и по-рано.
Информацията която намерих бе от Димитър Кръстев, като автор на част от маршрутите. През деветдесетте прекарвах доста дни в района и открих много маршрути на три отделни масива. Част от тях преминах и много харесах. Последно катерих там през 2002-ра година.
Двадесет и една години по-късно се завърнахме там с Мирко Бръмбаров с анкери, машина и бледи спомени.
Фиданките се бяха превърнали в дървета, пътеката за подход се намираше само на места, а старите клинове баха корозирали до ниво чупене с ръка.
Започнахме с централния масив.
I. Източната  стена. Там преекипирахме тур с дължина 3 въжета. На снимката е отбелязан с червен цвят.
1 въже: 27м. 3 кат. Излиза на перваз с един болт с карабинер
2  въже: 40м. 6+кат. А1. UIAA. Анкери. Изисква и няколко френда. Излиза на площадка с 2 болта.
3 въже: 45м. 5+кат. 2 анкера, изисква 2-3 френда в началото. Старите клинове показват посоката на катерене. След втория болт се катери на ляво и се излиза на иглолистен храст.
Над храста, на монолитна плоча има стари крепежи, стоманена проволка и нов анкер с планка. За сега не знаем нищо за тях.
Слизане: Рапел по източната част на стената. Към рапела трябва да се подходи с осигуровка, поради естеството на терена. Първия рапел е къс – около 10 метра. Втория е около 40 метра, изцяло в камбана.
Алтернативно слизане: Рапел от дърво в посока север.
Спортна линия: Намира се в централната част на източната стена. Екипиране е с 9 анкера с планки. Дължина около 30м. Категория 6+. Излиза на перваз с 2 болта. На снимката е отбелязана със син цвят.
Слизане – рапел по тура.
II. Южна стена:
Диагонална линия 180м. 6 кат. На снимката е отбелязана подробно с розов цвят.
Начало на тура – в началото на южната стена. Има стара стрелна на около 4 метра над земята.
1 въже. 40м. 5- кат. 6 анкера. Има стари клинове на места. Излиза на перваз с болт с майон.
2 въже. 45м. 6 кат. 7 анкера и 2 стари клина.
3 въже 45м. 5+кат. един анкер и стари клинове. Изисква няколко френда. Излиза на площадка с дърво.
4 въже. 5+ кат. 40м. Няма клинове. Изисква 2 френда на плочата преди излизането.
Слизане: По ръба на масива до рапела по източната стена или слизане на север и рапел от дърво. Връщане по тура не е възможно.
Нова линия – 35м. 6+. А1. 6 анкера, изисква френдове. На снимката е отбелязана със зелен цвят. Слизане: рапел от болт с майон. Втори рапел от болт с майон до дърво. Ляв траверс и рапел от болт , който е забит ниско над перваза. Слизане на широка площадка и рапел от дърво до сипея под стената.
На масива предстои много работа:
– ремонт на пътеките до всички масиви.
– екипиране на стари линии и обрушване.
– поставяне на рапелни халки.
За сега на масива са работили:
Тако Младенов, Мирко Бръмбаров, Димитър Семерджиев.
Подпомогнати сме с анкери, планки и карабинери от:
Мила Бориславова
Магазин РЕД РОК
Бранислав Бранков
Димитър Семерджиев
Текст: Тако Младенов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 5 =